• 0737 888 666
 • 0752 183 183
 • 031 432 61 17
 • Șoseaua Pipera 46F, Sec. 2, Buc.
  (Parter, cladirea Serico)
  PROGRAM: Luni, Joi: 09:00-13:45 (ultimul consult)

  Marti: 09:00-14:30 (ultimul consult) | Miercuri: 09:00-15:45 (ultimul consult)

  Vineri: 09:00-12:45 (ultimul consult)

  Sambata si Duminica: Inchis

  Politica Confidentialitate

  Home - Politica Confidentialitate

  Politica privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal

  GENERAL MED SERVICES S.R.L., persoană juridică romană, cu sediul in Bucureşti, Sos. Pipera, nr. 46F, Pavilionul Administrativ, Biroul nr. 001, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului CUI 36837159, ONRC J40/16668/20.12.2016, în calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucrează în conformitate cu Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna credință şi în realizarea scopurilor specificate în prezenta politica.

  1. Operatorul de date cu caracter personal:

  GENERAL MED SERVICES S.R.L. este o societate română constituită şi funcţionând conform legilor din România, care, în calitatea sa de operator, prelucreaza cu bună credinţă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în conformitate cu legislaţia aplicabila, respectând pe deplin principiile prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri legitime, conform Regulamentului General UE privind protecția datelor si actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

  2. Date cu caracter personal:

  În calitatea dumneavoastră de solicitant, denumit în continuare si “Persoană vizată“, Societatea vă informează în mod expres, în conformitate cu articolele 12 şi 13 din Regulamentul General UE privind protecția datelor, cu privire la prelucrarea şi stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în condiţiile descrise în prezenta:

  * Informații generale: nume, prenume, adresa de domiciliu, telefon, adresa de e-mail, data nașterii, locul naşterii, CNP, loc de muncă, Copie CI, pasaport, serie permis conducere, antecedente personale medicale, locul de munca, naționalitate, sex, semnătura;

  * Date privind procesul de recrutare: CV, carnet de muncă (după caz), nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; documente de suport care includ şi date sensibile, cum ar fi cazierul judiciar, caracterizarea de la ultimul loc de muncă (după caz), certificatul de examinare psihologică (după caz);

  * Date de sănătate sau conexe activității operatorului în legătură cu pacienți: date privind starea de sănătate, inclusiv documente medicale pe care vi le solicităm în vederea stabilirii unui diagnostic medical cât mai corect data programării, date privind consultațiile medicale;

  * nume si prenume, semnatura si parafa medicului.

  3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

  Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către GENERAL MED SERVICES S.R.L., în scopuri legitime legate de prestarea serviciilor medicale conform legii aplicabile, respectiv cu obținerea consimţământului Persoanei vizate în condițiile art. 6 alin. 1

  lit. a) sau articolului 9 alineat 2) litera a), c), f), h), din Regulamentul UE privind protecția datelor, după cum urmează:

  a) Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru servicii medicale pentru obtinerea sau preschimbarea permisului auto;

  b)Prelucrarea datelor în scopul desfășurării activităților de recrutare/selecție pentru ocuparea posturilor vacante și gestionarea dosarelor de recrutare/concurs în diferitele etape ale procedurilor de recrutare/selecție, în vederea organizării examenului/concursului de ocupare a postului vacant;

  c)Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de siguranta fizica sau protectia bunurilor societatii, cu ajutorul camerei de supraveghere amplasate în cadrul clinicii;

  d)În cazul în care Societatea va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

  4. Durata prelucrării datelor:

  În cadrul scopurilor legate de activitatea GENERAL MED SERVICES S.R.L., datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi pastrate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:

  * Datele dumneavoastră care sunt necesare în scopuri legate de serviciile medicale vor fi pastrate pe durata de valabilitate a permisului de conducere, respectiv pe perioada de timp de 10 de ani.

  * Datele legate de plăți/facturare vor fi pastrate pe o perioadă de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea;

  * Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor, respectiv a înregistrării apelurilor telefonice şi a opiniei dumneavoastră privind serviciile GENERAL MED SERVICES S.R.L. se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, respectiv în conformitate cu temeiurile prevăzute de legislația in vigoare;

  * Datele privind procesul de recrutare vor fi păstrate pe o perioadă de 6 luni de la încheierea procesului de recrutare/ selecție;

  * De asemenea, datele persoanei vizate pot fi prelucrate și pe durata existenței unei obligații legale pentru păstrarea datelor dumneavoastră, respectiv pe durata de existență a unui alt temei justificativ legal, în conformitate cu exigențele Regulamentului General UE privind protecția datelor.

  5. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal

  Datele prelucrate în scopurile prevăzute la punctul 3 litera a) sunt necesare în vederea obtinerii fie a fisei medicale pentru preschimbarea sau obninerea permisului de conducere, fie pentru respectarea unei obligații legale a Operatorului, astfel că refuzul dumneavoastră în a transmite Operatorului aceste date poate determină imposibilitatea acestuia de prestare a serviciilor medicale, În situația în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu

  caracter personal realizate în interesul legitim al operatorului, vă informăm că această opțiune va fi analizată si, în funcție de situația particulară a dvs., veți primi un răspuns in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii dvs.

  În situația în care nu sunteți de acord cu operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră întemeiate pe consimţământul dumneavoastră, vă precizăm că acest aspect nu va avea nicio consecință în ceea ce privește prestarea către dumneavoastră a serviciilor medicale de către GENERAL MED SERVICES S.R.L.

  6. Destinatari:

  Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către Autorităţi ale statului precum Politia, autoritatea fiscală, etc. pe baza competenţelor acestora prevăzute de legea aplicabilă.

  Datele transmise vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.

  8. Drepturile dumneavoastră în ceea ce priveşte datele cu caracter personal:

  In legatura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si in baza conditiilor specificate Regulamentul privind protectia datelor, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

   

  * Dreptul de acces la datele personale care va privesc: puteti solicita sa vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul in care are loc prelucrarea, destinatarii carora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;

  * Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete, pe perioada prelucrarii si inainte de intocmirea fisei finale: in situatia in care exista erori cu privire la datele care va sunt prelucrate, aveti posibilitatea de a solicita corectarea lor; in cazul in care datele sunt incomplete, puteti solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate;

  * Dreptul de a solicita stergerea datelor în anumite circumstante (de ex. cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus): puteti solicita stergerea datelor prelucrate, daca datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, daca v-ati retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; daca va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;

  * Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite circumstante: aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii: daca ati contestat exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor; daca prelucrarea este ilegala, iar dvs va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; daca operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter

  personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; daca v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor dvs; * Dreptul de a depune o plangere la contact@impactdata.ro; precum si la autoritatea de supraveghere a protecției datelor.

  Autoritatea de supraveghere a protecției datelor în România este:

  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, România, Telefon: +40318059211, Website: http://www.dataprotection.ro/

  Dreptul de a va opune prelucrarii: aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor dvs daca ele privesc marketingul direct. Totodata, va puteti opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

  * Dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor care va privesc printr-o cerere transmisa la adresa de e-mail contact@impactdata.ro ;

  * Dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari pentru stergerea evidentelor datelor personale;

  * Dreptul la portabilitatea datelor Dvs., in sensul transferului datelor dvs. personale catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra;

  * Dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator;

  * Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor: Dvs nu veti face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor.

   

  9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

  În anumite ocazii, GENERAL MED SERVICES S.R.L. poate modifica această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a reflecta modificările în legislaţie, în practicile noastre de preluare şi utilizare a datelor personale, în caracteristicile site-ului sau în progresele tehnologice. În cazul în care aducem modificări ce afectează modul nostru de preluare sau utilizare a datelor personale, acele modificări vor fi publicate în această informare, iar data intrării în vigoare va fi publicată la începutul politicii de confidenţialitate. Prin urmare, politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie consultată periodic pentru a fi la curent cu ultimele politici şi practici. GENERAL MED SERVICES S.R.L. va publica cât mai vizibil modificările esenţiale înainte de implementarea acestora.

   

  9. Alte aspecte:

  Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integritătii și confidențialității datelor conform Regulamentul General UE.

  Facem tot posibilul să ne asigurăm că vă protejăm datele dvs. personale, să vă informăm despre modul în care procesam datele dvs. cu caracter personal și să ne conformăm cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. În cazul în care aveți nemulțumiri cu privire la prelucrarea și protejarea datelor dvs. personale sau cu privire la informațiile pe care vi le-am furnizat, vă încurajăm să ne sesizați în acest sens pentru că noi să putem îmbunătăți serviciile. Vă rugăm, de asemenea, să ne contactați fără ezitare atunci când vreți să vă exercitați drepturile dvs.

  Vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact enumerate la începutul documentului. De asemenea vă rugăm să ne furnizați informațiile relevante pentru procesarea solicitării dvs., inclusiv numele întreg și adresa e-mail, astfel încât noi să vă putem identifica. Vom da curs solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate.

  Vă puteți retrage oricând dintr-un consimțământ referitor la primirea newsletterelor etc. și vă puteți dezabona de la o listă de e-mail urmând instrucțiunile din orice e-mail sau comunicare primită de la noi.

  Contact clinica
  GeneralMed

  Telefon:
  (0737) 888 666
  (0752) 183 183
  (031) 432 61 17
  E-mail:
  contact@generalmedserv.ro
  Adresa:
  Șoseaua Pipera 46F, Secrtor 2, București
  (Parter, cladirea Serico)
  Program:
  Luni: 09:00 - 13:45 (ultimul consult)
  Marti: 09:00 - 14:30 (ultimul consult)
  Miercuri: 09:00 - 15:45 (ultimul consult)
  Joi: 09:00 - 13:45 (ultimul consult)
  Vineri: 09:00 - 12:45 (ultimul consult)
  Sambata si Duminica - Inchis

  Programare